letterpress kort fortalt // letterpress - the short version


En lille introduktion til letterpress

Her har jeg sat en kort tekst - et navn - op i blytyper. Herefter har jeg udjævnet, sådan at jeg har kunnet spænde det hele fast.

Herefter er farven bestemt - en orange. Den færdigblandede farve duppes på den øverste stålvalse, herefter tændes for en lille motor, som sætter en stor stålvalse i gang i bunden af maskinen. Farven fordeles så på i alt 6 valser - de to øverste stålvalser, 3 gummivalser under dem (det er dem, der trykker farven på typerne) og den underste stålvalse.

Papir sættes i nogle klemmer øverst - 1 stykke ad gangen - og køres med håndkraft gennem maskinen.

Et voila! Så har du et tryk!

---

A short introduction to letterpress

Here, a short text - a name - has been set using lead type. After that I've put in some spacers, making a form. This is necessary to lock the type.

Then it's time to decide on a color. Here I've chosen an orange. The color is transferred to the steel cylinder in the front. After transferring I switch on a small motor which starts a large cylinder in the base of the machine. The color is then transferred from the front cylinder on to 3 rubber rollers.

Paper is put in by hand - 1 sheet at a time. The whole process is done by hand - a large handle is used for driving a very heavy cylinder with the paper and the rubber rollers with the color over the type.

And then you have a print!